Skal I vælge professionel rådgivning ved nybyggeri?

Denne artikel er et uddrag af e-bogen: Den komplette guide til nybyg.

Et byggeprojekt strækker sig ofte over rigtig lang tid, og involverer rigtig mange parter, aftaler, kontrakter, tilsyn med mere. Det anbefales derfor, at man allerede inden aftaleindgåelse alliere sig med en eller flere fagpersoner i processen, således man har bistand i de praktiske, byggetekniske og juridiske dele, så der ikke opstår misforståelse og uoverenstemmelser. Men professionel rådgivning kommer med en pris. Så hvor meget skal I helgardere jer i byggeprocessen?

Er en boligadvokat til nybyg et must?

En boligadvokats vigtigste job er, at sikre jer juridisk hele vejen igennem processen. Af samme årsag er det vigtigt, at I ikke underskriver hverken entreprisekontrakten, kontrakten for grundkøbet eller andre lignende kontrakter, førend en boligadvokat har gennemgået kontrakterne og jeres bank har godkendt projektet.

Forløbet med Boligadvokaten

Som en start skal I have tilføjet et advokatforbehold i jeres entreprisekontrakt. Oftest vil det være med ordlyden “Købers underskrift på denne entreprisekontrakt er betinget af, at Boligadvokaten kan godkende entreprisekontrakten i dens helhed”.

Herefter skal alle dokumenter for jeres byggeprojekt sendes til gennemgang hos jeres Boligadvokat. Det gælder både entreprisekontrakten, materialebeskrivelsen, samt eventuelle servitutter.

Boligadvokaten udfærdiger herfra et godkendelses skriv til typehusfirmaet med de forbehold, som skal afklares. Det kunne se således ud:

  • Mine klienters banks godkendelse
  • Fundering må ikke overstige 50.000,00 DKK
  • Dagbøder skal udgør kr. 1.000,00 DKK pr. dag
  • Byggeskadeforsikring skal være tegnet og betalt førend købesummen kan frigives til sælger
  • Sælger skal indestå for energiberegningen/rammen, således at sælger dækker evt. omkostninger til yderligere krævede tiltag

Herfra har boligadvokaten den direkte dialog med entreprenøren og banken frem til godkendelsen af de fremsendte forbehold.

Ønsker I en byggerådgiver til at føre tilsyn på jeres byggeprojekt?

En byggerådgiver har oftest en faglig baggrund som arkitekt, bygningskonstruktør, ingeniør eller byggesagkyndig, hvoraf sidstnævnte er den mest udbredte.

Mens boligadvokaten rådgiver jer juridisk, kan en byggerådgiver hjælpe og rådgive jer med de praktiske og byggetekniske ting, herunder tilsynsførelse undervejs i byggeprojektet, samt deltagelse i byggemøder.

Blandt nybyggere er der delte meninger om, hvorvidt man bør tilkoble en byggerådgiver på sit byggeprojekt. Det der taler imod er prisen, som ofte ligger på et par tusinde kroner for en gennemgang af eksempelvis materialebeskrivelsen og den tekniske del af entreprisekontrakten, og helt op til +25.000,00 DKK for tilsynsførelse undervejs i byggeprojektet.

Men en god tommelfingerregel er, at se byggerådgiveren som en forsikring undervejs i forløbet, såfremt I ikke selv har erfaringen eller det faglig know-how til at føre tilsyn med byggeprocessen.

En af de mest udprægede opgaver for byggerådgiveren er at gå konstruktionerne efter og stå for kontakten til entreprenør og håndværkere. Dertil holder byggerådgiveren også øje med, om huset bygges ud fra de anførte specifikationer på den tekniske plantegning. For selvom der foreligger en byggeteknisk plan på alle nybyggeri, så kan der ske fejl undervejs, hvilket byggerådgiveren kan være med til at afsløre, så I ikke får nogle ubehagelige overraskelser eller fejl i byggeriet senere hen.

Her finder I professionel rådgivning til nybyg

Det kan være en jungle at finde uvildig, professionel rådgivning til jeres kommende byggeprojekt. Inden I siger ja til professionel rådgivning er det vigtigt, at I fastlægger, hvad vedkommende skal rådgive jer i, samt hvordan I ønsker processen skal være. Det spænder vidt og bredt, hvordan de forskellige rådgivere ønsker at føre processen. Så vær opmærksom på, at I finder en, som passer til jeres tempo og byggeprojekt.

Danske BOLIGadvokater er en landsdækkende organisation med mere end 150 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning.

Besøg dem her.

 

Danske Byggesagkyndige er et landsdækkende netværk af uafhængige bygningssagkyndige.

Besøg dem her.

 

BoligAssistancen har i mere end 37 år specialiseret sig i rådgivning til private i forbindelse med køb og salg af bolig.

Besøg dem her.

 

Med e-bogen: "Den komplette guide til nybyg" undgår i dyre faldgruber og begynderfejl. I bogen får I hjælp til at vælge det rigtige typehusfirma, gode råd og tips fra tidligere nybyggere, inspiration til rabat forhandlingerne og meget mere.