Har I styr på forsikringerne ved nybyggeri?

Få flere god råd og tips i e-bogen: Den komplette guide til nybyg.

Der er mange ting at holde styr på, når man skal I gang med nybyggeri, og desværre ses det ofte, at forsikringerne overses, når man står midt i materialevalg og opstart af byggeprocessen. Men det kan koste jer dyrt, hvis ikke I er forsikret korrekt mens jeres byggeri står på. Nedenstående er blot et udpluk af forsikringer ved nybyggeri, og vi anbefaler altid, at I rækker ud til at jeres forsikringsselskab samt jeres typehusfirma for en afklaring på, hvilke forsikringer, der er nødvendige, samt hvem der er ansvarlige for at tegne dem.


 • Brand og stormskadeforsikring
 • En forsikring for brand og stormskade, som dækker økonomiske tab i forbindelse med blandt andet en brand opstået under arbejdets udførelse, skal tegnes inden byggeriet opstart, såfremt I har vedtaget AB18 med jeres typehusfirma. Såfremt jeres typehusfirma tegner en brand og stormskadeforsikring vil dette oftest fremgå som en afvigelse i deres kontraktbetingelser til AB18.

  Eksempel på afvigelse i kontrakt betingelserne, hvor typehusfirmaet sørger for at tegne forsikringerne:

  stormskadeforsikring nybyg

 • Entrepriseforsikring
 • En entrepriseforsikring dækker mere bredt og overordnet end førnævnte brand og stormskadeforsikring. Den tegnes typisk af typehusfirmaet med mindre I er selvbyggere eller medbyggere på projektet. Hos flere forsikringsselskaber kaldes den også for en “All Risk” forsikring, eftersom den dækker mange af de grundlæggende ting såsom:

  Tyveri af byggematerialer, hærværk, væltning og/eller sammenstyrtning, sætningsskader, frost-/vejrskader, skader på nybyggede eller eksisterende elementer af huset, skader på personer, m.m.


 • Byggeskadeforsikring
 • Her er tale om en lovpligtig forsikring, som skal tegnes af den professionelle bygherre - i de fleste tilfælde vil der her være tale om typehusfirmaet. En byggeskadeforsikring løber i 10 år, og dækker byggeskader, som har væsentlig betydning for boligens levetid eller på afgørende måde nedsætte brugbarheden af boligen. Det kunne eksempelvis være ved forekomst af skimmelsvamp. 

 • Kontakt forsikring og typehusfirma
 • Som nævnt tidligere så anbefales det, at I fra starten kontakter både jeres egen forsikring, samt det valgte typehusfirma for at have en åben dialog om, hvordan I er forsikret gennem hele byggeprocessen. 

  _____________________

  Med e-bogen: "Den komplette guide til nybyg" undgår i dyre faldgruber og begynderfejl. I bogen får I hjælp til at vælge det rigtige typehusfirma, gode råd og tips fra tidligere nybyggere, inspiration til rabat forhandlingerne og meget mere.